Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Kościuk

jacek.kosciuk@pwr.edu.pl

 

Wykształcenie

1969-1974 Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

Studia Doktoranckie, Instytut Historii Architektury Politechniki Wrocławskiej

 

Stopnie i tytuły naukowe

1974 – mgr inż. architekt

1978 – dr nauk technicznych

2010 – dr habilitowany

2011 – profesor nadzwyczajny Politechniki Wrocławskiej

 

Doświadczenie zawodowe

od 1974 Instytut Historii Architektury Politechniki Wrocławskiej

1981 INTERCONSULT Design Office, Dr Aly Raafat, Cairo

1982 Mohamed Aly Ahmed Architects and Planners, Cairo

Deutsches Archäologisches Institut Abteilung Kairo – staż

1992 Seminar für Klassische Archäologie FU Berlin – staż w ramach stypendium Akademie der Wiessenschaft und der Literatur

1994-2008 Biuro projektów ARCHIKON s.c. – współwłaściciel

 

Pełnione funkcje

1991-1993 Zastępca Dyrektora Instytutu Historii Architektury Politechniki Wrocławskiej

V-Prezes Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

od 1994 współwłaściciel i dyrektor ARCHIKON s.c.

Prezes i założyciel TMC (PL) – The MicroStation Community (Poland)

od 2005 dyrektor Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

od 2006 założyciel i kierownik laboratorium Skanowania i Modelowania 3D na Wydziale Architektury PWr

od 2007 członek Miejskiej Komisji Architektury i Urbanistyki przy prezydencie miasta Wrocławia

od 2011 Prezes Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

 

Uprawnienia zawodowe

- uprawnienia projektowe NR 754/94/UW

- uprawnienia konserwatorskie NR PSOZ WROCŁAW 29/95

- MicroStation Institute Certified Instructor

- rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

 

Współpraca z zagranicznymi misjami archeologicznymi, architektonicznymi i konserwatorskimi

- od 1982, Abu  Mina  (Egipt), Dr Peter Grossmann, Deutsches Archäologisches Institut Abteilung Kairo

- 1983, Dashour (Egipt) – Piramida Snofru, Prof. Rainer Stadelmann, DAI Kairo

- 1984, Elefantyna (Egipt) – Khnum Temple, Prof. Werner Kaiser, DAI Kairo

- 1983, Gurna (Egipt) – Seti Temple, Prof. Rainer Stadelmann, DAI Kairo

- 1983, Luxor (Egipt) – Luxor Temple,  Dr Peter Grossmann, DAI Kairo

- 1984, El Salamuni (Egipt), Dr Klaus Khulmann, DAI Kairo

- 1984, Gurna (Egipt) – Seti Temple, Prof. Rainer Stadelmann, DAI Kairo

- 1992- Thira Archai (Santorini), Prof. Wolfram Hoepfner, Seminar für Klassische Archäologie FU Berlin

- 1992, Rodos (Grecja), Prof. Wolfram Hoepfner, Seminar für Klassische Archäologie FU Berlin

- 1992, Rybnica Leśna (Polska), Prof. Wulf Schirmer, Institut für Baugeschichte Universität Karlsruhe (TH)

- 1993, Deir-Salib (Syria), Prof. Hans-Georg Severin, Christlich-Archäologisches Seminar Universität Bonn

- 1993, Zalesie (Polska), Prof. Wulf Schirmer, Institut für Baugeschichte Universität Karlsruhe (TH)

- 1994, Kamieńczyk (Polska), Prof. Wulf Schirmer, Institut für Baugeschichte Universität Karlsruhe (TH)

- 1995, Międzygórze (Polska), Prof. Wulf Schirmer, Institut für Baugeschichte Universität Karlsruhe (TH)

- 2000, Chersones (Krym) – Dr Andrzej Biernacki, Uniwersytet Poznański

- 2003-2010, Athribis/Wannina (Egypt) – Repit Temple, Prof. Christian Leitz, Abteilung für Ägyptologie

Universität Tübingen

- od 2009, Deir el-Bahari – Hatshepsut Temple, Dr Zbigniew Szafrański, Polish Centre of Mediterranean

Archaeology in Cairo

- 2011, Marea (Egypt), Dr Krzysztof Babraj, Polish Centre of Mediterranean Archaeology in Cairo

 

Ważniejsze wykłady zagraniczne

1992 wykład Early mediaeval houses in Abu Mina – Institut für Baugeschichte Universität Karlsruhe (TH)

1992 wykład The latest settlement in the pilgrimage center of Abu Mina – FU Berlin

1993 wykład Computergestütztes Zeichen für Archäologie – FU Berlin

1996 wykład CAD in archaeology and history of architecture – Deutscher Archäologen Verband e.V

2005 wykład The general topography of the site of Athribis near Sohag – 37. Ständige

Ägyptologenkonferenz, Universität Tübingen

2006 wykład Some aspects on the faculty of Architecture and the Institute of History of Architecture at TU Wrocław – Koldewey-Gesellschaft

2006 wykład From one of the last late Antique creations to a small mediaeval village – the case of Abu Mina – Institut für Architektur, Technische Universität Berlin

2006 wykład Some results of the Polish (Wrocław) – German collaboration in Egypt – Koldewey-Gesellschaft

 

Nagrody i nominacje

- nominacja do Proactive Engineering Success Award (USA 1999) za projekt odbudowy Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu

- 1. nagroda w konkursie na adaptacje Spichlerza Słodowego we Wrocławiu na siedzibę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Wrocław 2001

- liczne nagrody Rektora Politechniki Wrocławskiej i Dziekana Wydziału Architektury PWr.

- Złoty Medal za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta RP

 

Dorobek naukowy i zawodowy

- ponad 150 projektów badawczych

- ponad 60 publikacji

- ponad 40 projektów konserwatorskich i architektonicznych

 

Dydaktyka

- wykłady, ćwiczenia i seminaria dot. zagadnień estetyki, historii architektury oraz konserwacji zabytków

- projektowanie (w tym prowadzenie dyplomów inżynierskich i magisterskich)

- zaawansowane, komputerowe wspomaganie projektowania

- zaawansowane metody inwentaryzacji

- modelowanie 3D

 

Członkostwo w organizacjach naukowych i zawodowych

- Sekcja Architektury i Urbanistyki Oddziału PAN we Wrocławiu

- Polski Komitet Narodowy ICOMOS

- Société d’Archéologie Copte

- Koldewey-Gesellschaft

- Izba Architektów RP

- Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków